Dječji vrtić

  • Redoviti cjelodnevni ili poludnevni program predškolskog odgoja i obrazovanja u trajanju od 10 sati dnevno
  • Program predškole
  • Program ranog učenja engleskog jezika

Redoviti cjelodnevni ili poludnevni program predškolskog odgoja i obrazovanja provodi se za djecu u dobi od 3 do 6 godina. Prilagođen je zakonitostima djetetova razvoja, dječjim mogućnostima i sposobnostima. Naglasak je na razvoju samostalnosti, pozitivne slike o sebi, emocionalnoj stabilnosti, socijalnoj interakciji, komunikaciji, radoznalosti te razvoju kreativnih i intelektualnih sposobnosti.

Programom predškole sustavno se potiču obilježja koja su osnova pripremljenosti za polazak djeteta u osnovnu školu. Pripremljenost djeteta za školu obuhvaća adekvatnu razinu razvijenosti motoričkih, govornih, spoznajnih, socio-emocionalnih karakteristika, kao i zahtjeva vezanih za određen stupanj samostalnosti.

Programom ranog učenja engleskog jezika potiče se učenje stranog jezika u okruženju dječjeg vrtića što donosi brojne prednosti u razvoju djece predškolske dobi: sposobnost da strani jezik usvoje bez stranog naglaska, razvijanje komunikacijskih sposobnosti, poticanje spoznajnog razvoja, mogućnost za odabir budućeg zanimanja i zapošljavanja i dr.