Dječji vrtić

Dječji vrtić Zlatan nalazi se na adresi Primorska 9 u Rijeci.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske izdalo je 2005.godine Rješenje kojim se ocjenjuje da je Odluka o osnivanju predškolske ustanove Dječjeg vrtića Zlatan sukladna sa Zakonom o ustanovama i Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi.

Isto Ministarstvo dalo je 2005. godine suglasnost na redoviti desetosatni program odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi.

Ured državne uprave Primorsko-goranske županije izdalo je 2007. godine Rješenje kojim se vrtiću odobrava početak rada.

Za obavljanje djelatnosti odgoja i naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane, njege i socijalne skrbi, osiguran je vanjski i unutarnji prostor koji je u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe.

Osnivač i ravnateljica Dječjeg vrtića Zlatan je Vinka Mataija (diplomirani psiholog- profesor, odgajatelj predškolske djece).