Dječji vrtić

Upis djece u Dječji vrtić Zlatan moguće je provoditi tijekom cijele godine.

Dokumenti koji su potrebni za upis djeteta u vrtić:

  • Prijava za upis djeteta
  • Izvadak iz matice rođenih ili rodni list (preslika)
  • Preslika osobnih iskaznica roditelja
  • Uvjerenje o prebivalištu za dijete i oba roditelja (ne starije od mjesec dana)
  • Liječnička potvrda o zdravstvenom statusu djeteta

 

docxPrijava za upis djeteta.docx